Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam.Tác giả:

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 185,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: PGS.TS. Trịnh Tiến Việt. Hiện nay, tiếp cận vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm là một lý thuyết khoa học còn rất mới ở Việt Nam, mặc dù nội dung này đã và đang gián tiếp được nghiên cứu trong Tội phạm học và Xã hội học, đồng thời được xem như là việc hỗ trợ trong sự tìm hiểu, nghiên cứu về hiện tượng tiêu cực nhất trong xã hội, hành vi lệch chuẩn ở mức cao nhất của tội phạm bởi các nhà hoạch định chính sách, đại biểu của nhân dân đến người dân. Chỉ trên cơ sở sự nổ lực từ việc hoach định, xây dựng chính sách, việc kiểm soát trong gia đình, tổ chức và xã hội đến việc thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm khắc phục những tồn tại, hạn chế của cơ quan quản lý, điều hành mối quan hệ gia đình, cơ quan, tổ chức, các thiết chế xã hội trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm, đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật... mới có thể bảo đảm sự kiểm soát tội phạm trong xã hội một cách ổn định và bền vững, để hạn chế tối đa một ai đó có nguy cơ và trở thành nạn nhân của tội phạm, cũng như hạn chế tới mức thấp nhất các hậu quả mà tội phạm gây ra cho xã hội. Do đó, việc tiếp cận và giải quyết vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm đòi hỏi sự nghiên cứu liên ngành, đa ngành, đa lĩnh vực mà trọng tâm, chủ đạo là Tội phạm học và Xã hội học. Bởi lẽ, nghiên cứu đề xuất và xác lập những cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chủ thể, phương tiện, phương thức kiểm soát xã hội đối với tội phạm, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đầy đủ, đồng bộ nhằm đạt hiệu quả cao trong phòng, chống tội phạm, có đủ khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào hoạt động kiểm soát xã hội, nhằm phát hiện sớm, ngăn ngừa, kiềm chế sự gia tăng và giảm bớt tội phạm, tình hình tội phạm ẩn và tình hình tái phạm, tái phạm nguy hiểm trong xã hội không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn có ý nghĩa chiến lược mang tầm quốc gia và quốc tế. Kiểm soát xã hội tốt đối với tội phạm chính là giải pháp góp phần phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả cao, duy trì sự ổn định, trật tự và an bình trong xã hội. "Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở Việt Nam" là cuốn sách chuyên khảo đầu tiên đề cập đến việc xây dựng khung lý thuyết về vấn đề kiểm soát xã hội đối với tội phạm và ứng dụng ở nước ta, do PGS.TS Trịnh Tiến Việt - Phó chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội làm chủ biên với sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học có kinh nghiệm trong nước và quốc tế biên soạn. Cuốn sách được xuất bản năm 2016 và đến nay, trước nhu cầu của bạn đọc và đòi hỏi về sự phát triển của xã hội, của khoa học về Tội phạm học, Nhà xuất bản Tư pháp tiến hành tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung. Trong lần tái bản này, thay mặt tập thể tác giả, chủ biên đã chỉnh lý, cập nhật các tri thức mới nhất của khoa học về Tội phạm học và Xã hội học để luận chứng cũng như làm sáng tỏ những vấn đề khoa học trong cuốn sách này. Do nguồn tài liệu tham khảo về nội dung Lý thuyết kiểm soát xã hội đối với tội phạm chưa toàn diện và chủ đề của cuốn sách là vấn đề khoa học còn rất mới nên cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ngoài những phân tích các quan điểm được thừa nhận chung, để thể hiện rõ tính chất của chuyên khảo, chúng tôi cũng giữ nguyên một số ý kiến của tác giả trong cuốn sách để bạn đọc tham khảo và có ý kiến tranh luận. Rất mong nhận được ý kiến góp ý của bạn đọc để cuốn sách hoàn thiện hơn trong những lần tái bản. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT