Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Kinh nghiệm quốc tế về tự quản địa phương và khả năng áp dụng tại Việt NamTác giả: TS. Nguyễn Văn Cương (chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 300

Giá bán: 88,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT