Hôm nay, Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 484

Giá bán: 90,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT