Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dânTác giả: Quốc hội

Khổ sách: ,13x19

Số trang: 100

Giá bán: 22,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT