Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Thanh niên và một số văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả:

Khổ sách: 13x19

Số trang: 98

Giá bán: 28,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: Ths. Quách Dương. Thanh niên Việt Nam chiếm số đông trong dân số cả nước, có mặt ở tất cả các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Thanh niên với độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, sáng tạo, muốn tự khẳng định mình, là lực lượng có tiềm năng to lớn, đã, đang và sẽ giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai. Vì vậy, thanh niên được Đảng, Nhà nước đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược đào tạo, bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới; đồng thời phát huy đầy đủ vai trò xung kích, quyền và nghĩa vụ của thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 16/6/2020 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Thanh niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Để tuyên truyền, giới thiệu Luật Thanh niên năm 2020 và một số nghị định hướng dẫn thi hành đến Quý bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Luật Thanh niên và một số nghị định hướng dẫn thi hành" Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT