Hôm nay, Thứ năm ngày 07 tháng 12 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật thi đua, khen thưởng (Được thông qua ngày 15/6/2022)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 13x19

Số trang: 111

Giá bán: 25,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT