Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả: ThS. Quách Văn Dương

Khổ sách: 13x19

Số trang: 0

Giá bán: 25,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT