Hôm nay, Thứ ba ngày 31 tháng 01 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Điện ảnh (Được thông qua ngày 15/6/2022)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 13x19

Số trang: 55

Giá bán: 15,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT