Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Đất đai (sửa đổi có hiệu lực từ 01/01/2025)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: ,16x24

Số trang: 320

Giá bán: 86,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thông qua Luật Đất đai năm 2024. Giá bìa: 86.000 đồng/cuốn

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT