Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sựTác giả:

Khổ sách: 13x19

Số trang: 31

Giá bán: 13,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: Quốc hội

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT