Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả: ThS. Quách Văn Dương

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 80,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT