Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bình luận khoa học Bộ luật Lao động 2019 (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung)Tác giả:

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán:

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: PGS.TS Nguyễn Hữu Trí - TS. Nguyễn Văn Bình (Đồng chủ biên)

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT