Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (được thông qua ngày 18/6/2020)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: ,13x19

Số trang: 0

Giá bán: 27,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT