Hôm nay, Thứ sáu ngày 26 tháng 02 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bộ luật Dân sự năm 2015Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 308

Giá bán: 60,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT