Hôm nay, Thứ sáu ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Phòng, chống thiên tai (sửa đổi, bổ sung năm 2020)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 13x19

Số trang: 0

Giá bán: 24,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT