Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và 2022)Tác giả: Quốc hội

Khổ sách: 13x19

Số trang: 319

Giá bán: 65,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT