Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả:

Khổ sách: ,16x24

Số trang: 463

Giá bán: 190,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: Bùi Cẩm Thơ - Trần Thị Hoàng Yến. Bộ luật Lao động đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật Lao động năm 2019 được ban hành nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thúc đẩy thị trường lao động phát triển; tạo khung pháp lý thông thoáng, linh hoạt hơn về tuyển dụng, sử dụng lao động, bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của lao động Việt Nam. Đồng thời, việc ban hành Bộ luật đã đáp ứng các yêu cầu cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về lao động, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn “Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành”. Nội dung cuốn sách gồm: Phần I. Sự cần thiết, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và một số điểm mới cơ bản của Bộ luật Lao động năm 2019. Phần II. Toàn văn Bộ luật Lao động năm 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành. Hy vọng cuốn sách là tài liệu hữu ích đối với bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực này. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT