Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Hoạt động xuất bản ở nước ta đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Đảng lãnh đạo công tác xuất bản không phải để hạn chế tự do và sức sáng tạo mà nhằm giúp xuất bản đi đúng hướng, hoàn thành tốt chức năng “là vũ khí xung kích trên mặt trận tư tưởng, lý luận và tổ chức”[1], góp phần tích cực vào nhiệm vụ tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hoá, xây dựng nền tảng tư tưởng, đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam.
Ngày 02/7, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú là đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý phát hành Nhà xuất bản Tư pháp. Tham dự lễ kết nạp đảng có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng với tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
Ngày 22/4, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý II/2021 để phổ biến, quán triệt, tìm hiểu những nội dung lớn, mang tính chiến lược được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tiến sĩ Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp làm Báo cáo viên tại Hội nghị. Về phía Đảng ủy Bộ Tư pháp có sự tham dự của đồng chí Cao Xuân Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể. Về phía Nhà xuất bản Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, các đồng chí Phó Giám đốc, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ.
Nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Tư pháp và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, chiều ngày 22/4, tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp đã diễn ra buổi làm việc giữa cán bộ chủ chốt của 02 đơn vị. Về phía về phía Nhà xuất bản Tư pháp có các đồng chí: Giám đốc Hồ Quang Huy, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc Quách Văn Dương và Trưởng, phó các Phòng, ban, các tổ chức đoàn thể. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Phạm Minh Tuấn, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nguyễn Hoài Anh, Chánh Văn phòng Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Nghiên cứu khoa học Hoàng Mạnh Thắng, Trưởng Ban sách Nhà nước và Pháp luật Văn Thị Thanh Hương...
Chiều ngày 31/3/2021 tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp, Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài, giữ hồn nét Việt”. Đây là một hoạt động trong chuỗi hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) và “Tuần lễ áo dài” do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động. Tham dự buổi Lễ trao giải có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ - Giám đốc; đồng chí Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập; đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn - Trưởng Ban Tổ chức cùng toàn thể viên chức và người lao động Nhà xuất bản Tư pháp.
Ngày 17/3/2021, tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2021. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Bộ, ngành, cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản, các doanh nghiệp trong cả nước. Đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, đồng chí Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kiêm Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo đồng chủ trì Hội nghị.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT