Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được sự đồng ý của cấp ủy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, ngày 13/01/2022, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ; đồng chí Uông Minh Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ; đại diện Chi ủy, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp.
Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, ngày 06/12/2021, Nhà xuất bản Tư pháp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp tổ chức trao tặng “Ngôi nhà Tư pháp” và 12 Tủ sách pháp luật tại tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình có sự tham dự của các đồng chí: Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đảng ủy Bộ, Ủy viên BCH Đoàn Khối các cơ quan TW, Bí thư Đoàn Bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp; Lê Viết Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà; Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Bộ, cùng đại diện một số Chi đoàn thuộc Đoàn Bộ (Nhà xuất bản Tư pháp, Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật).
Sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp phải góp phần đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, là công cụ đắc lực phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước, quản lý xã hội của Bộ, ngành Tư pháp và của hệ thống chính trị trong cả nước. Đó là yêu cầu xuyên suốt tại cuộc họp về Đề án xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì chiều ngày 29/10. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính.
Thực hiện Chương trình số 07-CTr/ĐU ngày 01/02/2021 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và Quyết định số 105-QĐ/ĐU ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp về giám sát định kỳ đối với Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, ngày 13/10, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã thực hiện giám sát chuyên đề năm 2021 tại Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp.
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD.BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, để kịp thời định hướng triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, chiều ngày 30/9, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề Quý III/2021 với nội dung “Công tác biên tập trong giai đoạn hiện nay”. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị.
Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-BTP ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, chiều ngày 29/9/2021, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm tham vấn, trao đổi ý kiến với các chuyên gia về việc chuyển đổi số và xuất bản sách điện tử. Tham dự có đồng chí Hồ Quang Huy - Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Ngô Đức Vinh - Giám đốc Nhà xuất bản Xây dựng, đồng chí Quách Văn Dương - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, các chuyên gia công nghệ của Công ty cổ phần công nghệ VHMT Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các phòng, ban và viên chức có liên quan của Nhà xuất bản Tư pháp, Nhà xuất bản Xây dựng.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT