Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Củng cố, phát huy uy tín, thương hiệu Nhà xuất bản Tư pháp trong lĩnh vực xuất bản

07/01/202

Sáng ngày 05/1, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Hồ Quang Huy đồng chủ trì Hội nghị.

Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông và đại điện cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư pháp.
Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các xuất bản phẩm
Tại Hội nghị, thay mặt Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập đã báo cáo khái quát kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Đồng chí Trần Mạnh Đạt cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, mà trực tiếp và thường xuyên là đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, với sự quyết liệt của Lãnh đạo Nhà xuất bản, sự đoàn kết, sáng tạo của tập thể công chức, viên chức, người lao động, Nhà xuất bản Tư pháp đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao trong năm 2021.
 

 
Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, bám sát tiến độ, chất lượng đề ra. Các chương trình, nhiệm vụ công tác của từng tháng, quý đã được rà soát, chỉ đạo cụ thể, chi tiết tại các cuộc họp giao ban định kỳ, các cuộc họp chuyên môn của đơn vị. Công tác xây dựng thể chế, quy trình nội bộ tiếp tục được Nhà xuất bản nghiên cứu, hoàn thiện, trong đó đặc biệt là tham mưu, trình Bộ trưởng ban hành Đề án về tổ chức, hoạt động mang tính dài hạn, bền vững cho đơn vị. Doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021 tiếp tục có bước phát triển mới, tạo tiền đề để đơn vị tăng cường tích lũy và chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn sau.
Kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, lề lối làm việc được quán triệt, thực hiện nghiêm túc gắn với vai trò, trách nhiệm của từng Phòng, Ban, Trung tâm và từng cá nhân. Đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được quan tâm, với mức thu nhập cao hơn so với năm 2020. Vị thế, uy tín của đơn vị trong mối quan hệ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục được tăng cường, củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Trên tinh thần chia sẻ, động viên và góp ý chân thành, các đại biểu tham dự Hội nghị đã có những ý kiến đóng góp hết sức quý giá đối với Nhà xuất bản, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của đơn vị trong năm 2022.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Thực hiện tốt từng khâu của công tác xuất bản
Sau khi lắng nghe các ý kiến phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của tập thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp, đặt biệt trong bối cảnh năm 2021 với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, cũng là năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động lớn đến tình hình KT-XH nói chung và việc triển khai công tác tư pháp nói riêng. Thứ trưởng đánh giá cao việc Nhà xuất bản Tư pháp đã nỗ lực hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó Nhà xuất bản đã chủ động tham mưu trình Bộ trưởng ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Bên cạnh đó, triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 138-KH/BCS Đảng bộ Bộ Tư pháp, Nhà xuất bản đã tham mưu Bộ ban hành Đề án "Xuất bản, phát hành, sử dụng sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025".
Cùng với đó, Nhà xuất bản Tư pháp đã xuất bản 164 xuất bản phẩm với 280.000 bản in với quy trình nghiêm ngặt, chặt chẽ, nội dung phong phú, chất lượng, được bạn đọc đón nhận. Công tác quảng bá, giới thiệu và phát hành xuất bản phẩm tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng, Nhà xuất bản đã công bố, chính thức vận hành App điện tử Sách pháp luật, góp phẩn đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản đến tay bạn đọc…
 

 
Thẳng thẳn chỉ ra những khó khăn, hạn chế, Thứ trưởng đề nghị trong năm 2022, Nhà xuất bản tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Quan tâm tổ chức hiệu quả, toàn diện các yêu cầu, nhiệm vụ trong Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” và Đề án “Xuất bản, phát hành và sử dụng sách lý luận, chính trị của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021 – 2025”. Tiếp tục thực hiện tốt từng khâu của công tác xuất bản, cụ thể: về nội dung, phải quy tụ được những tác giả, nhà khoa học uy tín tham gia viết sách và thu hút bản thảo có chất lượng, khả năng phát hành tốt; bảo đảm cơ chế, lợi ích tài chính vừa phù hợp theo quy định của pháp luật, vừa tạo động lực thu hút cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia vào quá trình xuất bản, phát hành; làm tốt công tác bản quyền, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác truyền thông, quan hệ khách hàng, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường. Ngoài ra, Thứ trưởng yêu cầu cần chú trọng tăng cường ứng dụng công nghê thông tin, xây dựng Kế hoạch, Đề án về số hóa hoạt động xuất bản của Nhà xuất bản với tinh thần đổi mới tư duy, phát triển văn hóa đọc…
Thứ trưởng tin tưởng rằng, năm 2022 Nhà xuất bản Tư pháp sẽ phát huy được những thế mạnh của mình để thực hiện tốt các Đề án và mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 

 
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp khẳng định, đối với công tác thực hiện chuyển đổi số, thực hiện các xuất bản phẩm điện tử, Nhà xuất bản sẽ xây dựng Kế hoạch chi tiết để báo cáo Thứ trưởng và Lãnh đạo Bộ để triển khai thực hiện trong năm 2022, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, đơn vị địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022.
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao Quyết định tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp”; Quyết định Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động động xuất sắc” năm 2021; Quyết định về việc Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2021 cho tập thể và các cá nhân đạt thành tích thuộc Nhà xuất bản Tư pháp.
N.D - Trung tâm Thông tin
Nguồn: moj.gov.vn
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT