Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà xuất bản Tư pháp: Tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021

04/01/202

Chiều ngày 30/12/2021, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có tập thể Ban Lãnh đạo, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Tư pháp.

Trong năm 2021, trước những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra và sự cạnh tranh trong lĩnh vực xuất bản, tập thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch công tác năm 2021 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và các chỉ tiêu được thông qua tại Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Theo đó, các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đạt hiệu quả cao. Doanh thu năm 2021 đạt 157% so với dự toán được giao (tăng 23,6% so với doanh thu năm 2020).  Nội bộ đơn vị đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đổi mới, không ngừng nỗ lực vươn lên. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động tiếp tục được quan tâm với mức thu nhập cao hơn năm 2020. Vị thế, uy tín của đơn vị trong mối quan hệ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương được củng cố, tăng cường. Trong năm 2021, nhiều cá nhân, tập thể của Nhà xuất bản Tư pháp đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích cao trong công tác.

Hội nghị cũng đã nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm, đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020; Báo cáo về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, Báo cáo công khai tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm 03 đồng chí. Đồng thời, để ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2021, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Nhà xuất bản đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy biểu dương và cảm ơn tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong thời gian qua, đồng thời khẳng định các ý kiến phát biểu tại Hội nghị sẽ được Chi ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn tiếp thu, chỉ đạo tổ chức thực hiện trên tinh thần bám sát, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn tổ chức của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động, quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp./.
                   Tổ quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT