Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 -2024

14/01/202

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 08 KH/ĐTN ngày 12/10/2021 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, được sự đồng ý của cấp ủy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, ngày 13/01/2022, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Thanh niên Bộ; đồng chí Uông Minh Vương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đoàn Bộ; đại diện Chi ủy, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp.

Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024 thực hiện 04 nội dung cụ thể sau:
i) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2019 - 2022; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới.
ii) Thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII.
iii) Bầu Ban Chấp hành Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2025.
iv) Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp, lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, mặc dù đã có những tác động nhất định của tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, Ban Chấp hành cùng với toàn thể đoàn viên, thanh niên bằng nỗ lực, quyết tâm, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau khắc phục, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên hàng năm của Chi đoàn; cùng với toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đóng góp vào sự thành công chung của Nhà xuất bản Tư pháp. Các hoạt động của Chi đoàn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ; sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban Chấp hành Công đoàn, các Phòng, Ban, Trung tâm trong Nhà xuất bản Tư pháp; sự kết hợp kịp thời, hiệu quả của các cơ sở đoàn trực thuộc Cụm III và của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp. Thông qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành cùng thanh niên và hoạt động tình nguyện, từng đoàn viên trong Chi đoàn đã được rèn luyện về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống… qua đó giúp mỗi đoàn viên tự nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình đối với bản thân, đối với đơn vị, với Bộ, Ngành Tư pháp để sẵn sàng xung kích, đảm nhận những công việc mới, công việc khó, khẳng định rõ vị trí, vai trò của tổ chức đoàn, phấn đấu vì sự phát triển chung của Nhà xuất bản Tư pháp.
 

Với kết quả đã đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp trong nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã được cấp có thẩm quyền ghi nhận và tặng, thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng sau:
- Bằng khen Đoàn Khối các cơ quan Trung ương năm 2019;
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp với thành tích đạt Giải Nhì cuộc thi trực tuyến “Sáng mãi truyền thống 75 năm Ngành Tư pháp Việt Nam”;
- Bằng khen Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng “Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2020”;
- Cờ Thi đua cấp Khối của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tặng “Đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2021”.
Sau khi nghe các ý kiến tham luận tại Đại hội, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Phó Bí thư chuyên trách Đoàn Bộ thay mặt Ban Thường vụ Đoàn bộ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đồng thời, đồng chí Phó Bí thư Đoàn Bộ nhấn mạnh trong bối cảnh Nhà xuất bản Tư pháp triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp cần tiếp tục kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng xung kích, đảm nhiệm những phần việc phù hợp với thế mạnh của thanh niên, để thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Nhà xuất bản (08/9/2003 - 08/9/2023).
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp thay mặt cấp ủy và Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản ghi nhận, biểu dương những thành tích, những đóng góp của Chi đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Kỳ vọng vào thế hệ trẻ, để hoạt động của Chi đoàn tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong nhiệm kỳ mới, có những đóng góp quan trọng hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức đoàn trong công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, đồng chí Bí thư Chi bộ - Giám đốc Nhà xuất bản đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn khóa mới cùng toàn thể đoàn viên cần đoàn kết, nghĩa tình; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm với công việc chung; mạnh dạn xung kích, đảm nhiệm những công việc mới phù hợp với thế mạnh của thanh niên; thực hiện linh hoạt tình nguyện tại chỗ kết hợp với tình nguyện cộng đồng trong điều kiện mới... Đồng thời, Ban Chấp hành Chi đoàn cần tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, là cầu nối gắn kết giữa cấp ủy, Ban lãnh đạo Nhà xuất bản với đoàn viên, thanh niên; tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, gương mẫu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả phương châm “hóa thân màu áo xanh của đoàn vào hoạt động chuyên môn của đơn vị” để từ đó tạo sự lan tỏa chung trong toàn thể cơ quan, đơn vị…
 

Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã bầu 05 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024 gồm: đồng chí Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Ngọc Cường, Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nguyễn Hải Phượng, Nguyễn Phương Thảo. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cường được Đại hội bầu trực tiếp giữ chức Bí thư Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2022 - 2024.
Đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Với tinh thần Tuổi trẻ Nhà xuất bản Tư pháp - Đổi mới, sáng tạo; Trách nhiệm, chủ động; Đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm xây dựng Nhà xuất bản Tư pháp phát triển bền vững”Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp vững bước, tự tin dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội./.
Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT