Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Đại hội Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028

23/03/202

Ngày 17/3/2023, Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Trần Mạnh Đạt, Bí thư Chi bộ - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Tư pháp đã thảo luận báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2023; góp ý đối với dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thông qua Đề án nhân sự, bầu Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Bộ Tư pháp, của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, được sự quan tâm, phối hợp của Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản và sự chủ động tích cực tham gia các hoạt động của toàn thể công đoàn viên, hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản trong nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Nhà xuất bản đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; cùng với Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản đã thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp; tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt quy định của pháp luật. Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh. 
 

 
Với kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã được tặng Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và của Công đoàn Bộ Tư pháp.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2023, cũng như những đóng góp đối với hoạt động chung của Công đoàn Bộ. Đồng thời, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Bộ đề nghị trong bối cảnh Nhà xuất bản Tư pháp triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động và kiện toàn mô hình tổ chức Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở; gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của Nhà xuất bản Tư pháp.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Mạnh Đạt, Bí thư Chi bộ - Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp thay mặt cấp ủy và Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Nhà xuất bản. Đồng chí Bí thư nhấn mạnh, Nhà xuất bản Tư pháp hiện nằm trong danh sách 05 Nhà xuất bản quốc gia có uy tín trong ngành luật học và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xuất bản sách pháp luật. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban Lãnh đạo, viên chức, người lao động và sự đóng góp tích cực của các tổ chính trị - xã hội trong Nhà xuất bản Tư pháp. Đồng chí Bí thư trân trọng cảm ơn Công đoàn Bộ Tư pháp đã luôn quan tâm, ủng hộ đối với các hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp. Để hoạt động thời gian tới của Công đoàn được tốt hơn, đồng chí Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới và toàn thể công đoàn viên tiếp tục tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp; hoạt động Công đoàn cần gắn hơn nữa với hoạt động chuyên môn của đơn vị theo tinh thần “Công đoàn - Cơ quan là một”.
Bằng tinh thần trách nhiệm của mình, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã bầu 05 đồng chí tiêu biểu tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm: đồng chí Nguyễn Việt Anh, Trương Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Huy, Lệ Diệu Hương và Nguyễn Hải Phượng. Đại hội cũng đã bầu ra 05 đại biểu chính thức (trong đó có 01 đại biểu đương nhiên), 02 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 

 
Với tinh thần “đoàn kết, thân ái, cùng đồng hành” Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp phát huy truyền thống đơn vị, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao, tiếp tục xây dựng Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp cũng như Công đoàn Bộ Tư pháp ngày càng vững mạnh và phát triển đi lên.
 
Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT