Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Chi đoàn NXB Tư pháp tham gia chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

24/04/202

Nhận thức rõ tầm quan trọng của văn hóa đọc đối với đời sống xã hội, ngày 04/11/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1862/QĐ-TTg về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm mục đích khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức; góp phần xây dựng xã hội học tập. Đồng thời, tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Năm 2023 là năm thứ hai khắp nơi trên cả nước thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”.


Thực hiện Kế hoạch số 196/QĐ-NXBTP ngày 10/4/2023 của Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2023, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã cử đoàn viên tham gia trưng bày, giới thiệu và phát hành sách tại Trường Đại học Luật Hà Nội vào ngày 19/4, 20/4 và tại Trụ sở Bộ Tư pháp vào ngày 21/4. Hoạt động trưng bày, giới thiệu và phát hành sách của Nhà xuất bản Tư pháp được nhiều lượt cán bộ, viên chức, sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Trụ sở Bộ Tư pháp quan tâm, ủng hộ. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của Nhà xuất bản Tư pháp nói chung, Chi đoàn Nhà xuất bản Tư pháp nói riêng để góp phần đẩy mạnh, phát triển văn hóa đọc, hưởng ứng “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”, đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình ảnh và giới thiệu các ấn phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp đến với bạn đọc.
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT