Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch ở Việt Nam hiện nayTác giả: ThS. Nguyễn Văn Huy

Khổ sách: ,,14.5x20.5

Số trang: 364

Giá bán: 80,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT