Hôm nay, Thứ hai ngày 17 tháng 06 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luậtTác giả: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Khổ sách: ,14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 60,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Với mục đích giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật có tài liệu, kiến thức, kỹ năng cần thiết, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp đã biên soạn cuốn sách "Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về chuẩn tiếp cận pháp luật". Trong quá trình sử dụng Sổ tay, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu dễ áp dụng, dễ thực hiện. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT