Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật Phòng, chống ma túy và văn bản hướng dẫn thi hànhTác giả:

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 75,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Tác giả: Ths. Quách Dương

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT