Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luậtTác giả: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 72,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam được tổ chức thực hiện trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất đối với các văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương ban hành. Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là một nhiệm vụ phức tạp, mang tính chuyên môn, nghiệp vụ cao, được thực hiện thường xuyên, kịp thời, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật. Cơ sở pháp lý cho hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ). Với mục đích trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản, đồng thời giúp cơ quan trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế để hoàn thiện kỹ năng xây dựng pháp luật, với sự hỗ trợ của Dự án phát triển lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD), Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức biên soạn cuốn "Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật", trên cơ sở thừa kế nội dung cuốn sách đã xuất bản năm 2018, có chỉnh lý, bổ sung. Kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, các tình huống sai sót trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản rất đa dạng, xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm đã tổng hợp, phân loại, sắp xếp và hệ thống thành các nhóm tình huống về nội dung, thẩm quyền, văn bản hành chính cá biệt có chứa các quy phạm pháp luật, căn cứ pháp lý, hiệu lực và thể thức, kỹ thuật trình bày. Sổ tay cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học, các cơ sở giáo dục có đào tạo và giảng dạy chuyên ngành luật.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT