Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa ánTác giả: Chu Xuân Minh (chủ biên)

Khổ sách: 16x24

Số trang: 0

Giá bán: 160,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Cuốn sách "100 câu hỏi giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa an" là 100 câu vướng mắc thường gặp trong thực tiễn, một số vướng mắc đã được nêu và thảo luận tại các chương trình trao đổi nghiệp vụ Tòa án. Việc tập hợp, chỉnh lý 100 câu hỏi này góp phần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho những người tham gia vào việc giải quyết các vụ việc dân sự tại Tòa án và nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật giải quyết tranh chấp về thừa kế tới bạn đọc. Ngoài ra, cuốn sách còn có một số tình huống giải quyết tranh chấp về thừa kế để phục vụ cho việc nghiên cứu sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo về tư pháp. Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "100 câu hỏi về giải quyết tranh chấp về thừa kế tại Tòa án" do tác giả Chu Xuân Minh làm chủ biên trên cơ sở cập nhật nội dung cuốn sách đã được xuất bản năm 2021 do Viện Kinh tế pháp luật toàn cầu phát hành. Hy vọng nội dung cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho những người làm công tác thực tiễn, nghiên cứu và bạn đọc. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT