Hôm nay, Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019Tác giả: Vụ PC và QLKH, TANDTC

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 196

Giá bán: 60,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT