Hôm nay, Thứ ba ngày 11 tháng 08 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ năm 2018-2019Tác giả: Vụ PC và QLKH, TANDTC

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 196

Giá bán: 60,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT