Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luậtTác giả: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 72,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ mang tính chiến lược đã được xác định tại nhiều văn kiện của Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp, công cụ khác nhau nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với ý nghĩa như là hoạt động đặc thù "bảo vệ hiến pháp" đã từng bước khẳng định được vi trí, vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật. Quá đó, góp phần hạn chế tình trạng ban hành văn bản không hợp hiến, không hợp pháp, ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Trong bối cảnh nước ta đang từng bước triển khai thực hiện chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra văn bản. Để giúp các cơ quan, người làm công tác kiểm tra văn bản phải nâng cao nhiệm vụ, kiến thức trong hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp biên soạn cuốn "Quy định pháp luật hiện hành và một số kỹ năng cơ bản trong kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật". Cuốn sách cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các trường đại học, các cơ sở đào tạo và giảng dạy chuyên ngành luật. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT