Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực và trên thế giới, Việt Nam đã có một nền tảng khá quan trọng để bước vào giai đoạn xuất bản 4.0. Để nắm chắc cơ hội, chủ động cho con đường phát triển trong thời gian tới, chúng ta cần phải làm gì?
Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị sự nghiệp công lập có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính. Những tưởng cơ chế tự chủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi giúp hoạt động xuất bản bứt phá, phát triển nhanh, tăng chất lượng nội dung và hiệu quả kinh tế, thì thực tế các năm qua cho thấy vẫn tồn tại nhiều vướng mắc, cần được tháo gỡ ở lĩnh vực này.
Mặc dù năng lực của mỗi đơn vị xuất bản là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại, phát triển trong cơ chế tự chủ, song nếu không có sự phối hợp nhất quán và đồng bộ về chính sách cũng như giữa các cơ quan chức năng thì sẽ khó đạt được hiệu quả như kỳ vọng. Và trên thực tế, đây chính là "nút thắt" cần kịp thời tháo gỡ.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT