Hôm nay, Thứ tư ngày 22 tháng 05 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

(ĐCSVN) - Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá hiệu quả sau 4 năm triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua hoạt động báo chí, xuất bản.
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động làm công tác xuất bản, in và phát hành sách. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng đăng toàn văn Thư của đồng chí Tổng Bí thư:
Trong suốt chiều dài của lịch sử, sách luôn được coi là công cụ tiếp thu, truyền bá kinh nghiệm sống, làm giàu tri thức, làm đẹp tâm hồn mỗi con người Việt Nam. Xuất phát từ truyền thống trọng sách vở ấy, từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày sách Việt Nam. 06 năm qua, Ngày sách Việt Nam đã trở thành sự kiện văn hoá quan trọng đối với những người yêu sách và cộng đồng xã hội, là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Năm 2020, Ngày sách Việt Nam diễn ra trong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tuy nhiên không vì vậy mà tình yêu với sách bị “giãn cách”, lãng quên, trái lại, ngày càng được lan toả sâu rộng và trở thành một nét đẹp văn hoá thấm sâu trong đời sống tinh thần của người Việt.

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT