Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Trần Viết Long (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 88,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

The control of imported goods across borders under the Vietnamese customs law In the context of globalization, trade between countries worldwide has been strongly established through the accession and the signing of international trade agreements. In Vietnam, trade cooperation activities have brought about significant benefits to the national economic development, especially after joining the World Trade Organization (WTO). Trade relations have witnessed impressive milestones, contributing to remarkable economic changes and promoting the nation's construction and development. To achieve these goals, the government has timely implemented consistent policies with stable economic management. The requirements for Vietnam is to research theoretical and practical issues, analyze and evaluate current legal framework and actual implementation. This book aims to propose viewpoints and solutions to enhance the effectiveness of controlling imported goods across borders under customs law, which should be systematic, standardized, and in accordance with international legal systems. This meets the demands of the current globalization trend. Therefore, the Justice Publishing House would like to introduce the book “The Control of Imported Goods Across Borders Under the Vietnamese customs law” by Dr. Tran Viet Long. (Trong xu thế toàn cầu hóa, giao thương giữa các quốc gia trên thế giới đã được thiết lập một cách mạnh mẽ thông qua việc gia nhập, ký kết các điều ước quốc tế về thương mại. Ở Việt Nam, hoạt động hợp tác thương mại đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO, quan hệ thương mại ghi nhận những "dấu mốc" ấn tượng, kinh tế có nhiều thay đổi vượt bậc, góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Để đạt được những mục tiêu đó, Nhà nước đã kịp thời đưa ra các chính sách, chủ trương nhất quán, có tính ổn định trong quản lý kinh tế. Yêu cầu đặt ra ở Việt Nam hiện nay là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học thực trạng pháp luật và tổ chức thực hiện để đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan có tính hệ thống, chuẩn mực và tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Vì vậy, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay do TS. Trần Viết Long chủ biên).

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT