Hôm nay, Thứ ba ngày 30 tháng 05 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nayTác giả: TS. Trần Viết Long (Chủ biên)

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 88,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

Trong xu thế toàn cầu hóa, giao thương giữa các quốc gia trên thế giới đã được thiết lập một cách mạnh mẽ thông qua việc gia nhập, ký kết các điều ước quốc tế về thương mại. Ở Việt Nam, hoạt động hợp tác thương mại đã mang lại nhiều lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế quốc gia, đặc biệt sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới - WTO, quan hệ thương mại ghi nhận những "dấu mốc" ấn tượng, kinh tế có nhiều thay đổi vượt bậc, góp phần thúc đẩy công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Để đạt được những mục tiêu đó, Nhà nước đã kịp thời đưa ra các chính sách, chủ trương nhất quán, có tính ổn định trong quản lý kinh tế. Yêu cầu đặt ra ở Việt Nam hiện nay là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học thực trạng pháp luật và tổ chức thực hiện để đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan có tính hệ thống, chuẩn mực và tương thích với hệ thống pháp luật quốc tế, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Vì vậy, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay. do TS. Trần Viết Long chủ biên. Ngoài phân tích các đặc điểm được thừa nhận chung, Nhà xuất bản Tư pháp giữ nguyên một số ý kiến, quan điểm của tác giả trong cuốn sách để bạn đọc tham khảo và có ý kiến trao đổi. Trân trọng giới thiệu!

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT