Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Tòa án quốc tế về Luật BiểnTác giả: TS. Nguyễn Hồng Thao

Khổ sách: 14.5x20.5

Số trang: 0

Giá bán: 40,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT