Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Từ điển Luật học Đức - Anh - ViệtTác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 384

Giá bán: 200,000

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT