Hôm nay, Thứ ba ngày 23 tháng 04 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng

09/10/201

1. Danh hiệu thi đua
- Năm 2011: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 4524/QĐ-BTP ngày 23/12/2011
- Năm 2012: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 05/QĐ-BTP ngày 02/01/2013
- Năm 2013: Tập thể Lao động xuất sắc  - Quyết định số 3130/QĐ-BTP ngày 25/12/2013
- Năm 2014: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 07/01/2015
- Năm 2015: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 39/QĐ-BTP ngày 08/01/2016
- Năm 2016: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2016
- Năm 2017: Tập thể Lao động xuất sắc - Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 22/12/2017
2. Hình thức khen thưởng
- Năm 2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Quyết định số 01/QĐ-BTP ngày 03/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Năm 2012:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Quyết định số 11/QĐ-BTP ngày 02/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Quyết định số 235/QĐ-BTTTT ngày 14/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
- Năm 2013: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 20/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
- Năm 2014: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Quyết định số 27/QĐ-BTP ngày 07/01/2015
- Năm 2016:
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Quyết định số 165/QĐ-BTP ngày 03/02/2016 về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2012-2015
+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Quyết định số 1497/QĐ-BTP ngày 12/7/2016 về việc tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư p háp” cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2012 - 2015
- Năm 2017: Cờ thi đua ngành Tư pháp - Quyết định số 2649/QĐ-BTP ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tặng danh hiệu “Cờ Thi đua ngành Tư pháp năm 2017” cho tập thể Khối các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (trong đó có Nhà xuất bản Tư pháp)
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT