Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà xuất bản Tư pháp: Tiếp tục thực hiện hiệu quả, toàn diện “mục tiêu kép” trong công tác xuất bản

09/07/202

Sáng ngày 08/7/2021, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị rà soát, đánh giá tình hình công tác Quý II và 06 tháng đầu năm 2021 của đơn vị. Tham dự Hội nghị có tập thể Ban Lãnh đạo, toàn thể viên chức, người lao động của Nhà xuất bản Tư pháp.

Báo cáo kết quả tại Hội nghị cho thấy, trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra và những thách thức, cạnh tranh quyết liệt trong ngành xuất bản, thời gian qua, tập thể công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục đổi mới, tìm tòi, sáng tạo, thích ứng với tình hình mới, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mặt công tác theo Kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Nhà xuất bản phê duyệt. Theo đó, đến thời điểm hết Quý II/2021, các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị đã được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đạt hiệu quả cao. Nội bộ đơn vị đoàn kết, nhất trí, quyết tâm đổi mới, kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động được quan tâm. Vị thế, uy tín của Nhà xuất bản không ngừng được củng cố, tăng cường. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ dự thảo Đề án về tổ chức và hoạt động giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án về tự chủ về tài chính; tổ chức thành công Ngày sách Việt Nam năm 2021; khai trương và vận hành App điện tử Nhà xuất bản Tư pháp; mở rộng hơn mạng lưới đối tác trong tổ chức sách liên kết, phát hành sách, thu hút nhiều bản thảo có chất lượng của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài ngành Tư pháp; cơ chế, quy trình vận hành nội bộ thường xuyên được rà soát, sửa đổi để đáp ứng yêu cầu thực tiễn... Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đề xuất giải pháp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến hiệu quả hoạt động biên tập, sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh đơn vị cùng cả nước và Bộ, ngành Tư pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” hiện nay. Tại Hội nghị, để kịp thời ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong Quý II và 06 tháng đầu năm 2021, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp cũng đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác biên tập, chế bản, sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy biểu dương, cảm ơn sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, kịp thời thích ứng của tập thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị, đồng thời cũng nêu rõ những vấn đề, những công việc cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác, nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường./.
 
Tổ quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT