Hôm nay, Thứ tư ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên 2021

05/07/202

Ngày 02/7, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú là đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy, hiện đang công tác tại Phòng Quản lý phát hành Nhà xuất bản Tư pháp. Tham dự lễ kết nạp đảng có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, cùng với tập thể Chi ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Thay mặt Chi ủy, đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ đã công bố, trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy.
Trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm các nhiệm vụ của người đảng viên, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng.
Thay mặt Chi bộ, đồng chí Bí thư Hồ Quang Huy phổ biến tới đảng viên mới các quy định của Điều lệ Đảng về nghĩa vụ, quyền của đảng viên. Giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Bí thư Chi bộ đề nghị đồng chí đảng viên mới cần thực hiện tốt nghĩa vụ của người đảng viên, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công việc được giao, giữ vững tinh thần đoàn kết để cùng với tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Nhà xuất bản hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Bộ, ngành Tư pháp giao. Đồng chí Bí thư phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Chi bộ tổ chức kết nạp, đồng thời đề nghị toàn thể đảng viên, quần chúng trong Chi bộ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, phối hợp hiệu quả với đảng viên mới Đỗ Thị Thanh Thủy.

Bày tỏ sự xúc động, xen lẫn niềm tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trước toàn thể Chi bộ, đồng chí đảng viên mới Đỗ Thị Thanh Thủy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Bộ Tư pháp, tới Chi bộ Nhà xuất bản đã tin tưởng, giới thiệu và kết nạp đồng chí vào Đảng. Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên, đồng chí xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản thân để đóng góp công sức vào xây dựng Chi bộ, cơ quan, đơn vị vững mạnh và phát triển.
Thay mặt Đảng ủy cấp trên, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp chúc mừng đồng chí Đỗ Thị Thanh Thủy đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí đề nghị đảng viên mới cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị giao phó. Chúc mừng Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp đã bổ sung thêm đảng viên mới, qua đó góp phần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cùng với toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.
Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT