Hôm nay, Thứ sáu ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà xuất bản Tư pháp: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo triển khai công tác xuất bản năm 2021

19/01/202

Chiều nay (18/1), Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh và Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Hồ Quang Huy đồng chủ trì Hội nghị.

Đảm bảo chặt chẽ về nội dung, phong phú về chủng loại các xuất bản phẩm
Báo cáo kết quả công tác năm 2020, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp Quách Văn Dương cho biết, năm 2020, Nhà xuất bản Tư pháp đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức, quy trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, khách hàng, cơ quan, đơn vị đến liên hệ công tác với Nhà xuất bản Tư pháp. Nhà xuất bản Tư pháp luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Tư pháp giao để xuất bản các xuất bản phẩm phù hợp với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; đồng thời, chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Bộ, ngành Tư pháp giao, cung cấp kịp thời, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của các cơ quan Tư pháp địa phương các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch, góp phần phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp về công tác hộ tịch ở các cơ quan tư pháp địa phương.
 

 
Các mặt công tác của Nhà xuất bản Tư pháp đi vào ổn định, phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp, cũng như bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nội bộ đoàn kết, quyết tâm đổi mới, không ngừng sáng tạo; đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp được bảo đảm. Vị thế, uy tín của đơn vị trong mối quan hệ với các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương được củng cố, tăng cường.
Các xuất bản phẩm do Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản đã bảo đảm chặt chẽ về mặt nội dung, phong phú về chủng loại, phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp và không có xuất bản phẩm nào thuộc diện phải đình chỉ phát hành hoặc thu hồi theo quy định của Luật Xuất bản. Hoạt động xuất bản, in và phát hành được thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản, do vậy vị thế và uy tín của Nhà xuất bản Tư tiếp tục được tăng cường, củng cố, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Nhất trí với nội dung báo cáo kết quả công tác của Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Phạm Tuấn Vũ, Phó cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng những kết quả mà Nhà xuất bản đã đạt được trong năm 2020; đồng thời, đồng chí Phạm Tuấn Vũ cũng đánh giáo cao thành tích của Nhà xuất bản Tư pháp trong một số hoạt động khác, như: công tác khai thác bản thảo; công tác liên kết xuất bản…
 

Giữ vững và phát huy uy tín của Nhà xuất bản Tư pháp
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Nhà xuất bản Tư pháp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau: Nghiên cứu hoàn thiện Đề án mô hình tổ chức và hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Chủ động triển khai, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch 138/KH-BCS ngày 06/7/2020 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về triển khai Chỉ thị 144/CT-TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; Tích cực tham gia đóng góp hiệu quả vào công tác truyền thông của Bộ, ngành Tư pháp; Tiếp tục thực hiện tốt từng khâu của công tác xuất bản; Có giải pháp cụ thể để thực hiện chuyển đổi số trong công tác xuất bản và gắn kết với việc thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…
Nhấn mạnh đến phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2021 là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh hy vọng tập thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư phát sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy uy tín của Nhà xuất bản; tăng cường đoàn kết, nhất trí; nâng cao tinh thần trách nhiệm; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành… để gặt hái được nhiều thành công trong năm 2021.
 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp và khẳng định, tập thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Tư pháp nhất quán quan điểm “giữ vững uy tín và bản sắc truyền thống, tạo sự phát triển bền vững của đơn vị” và cam kết sẽ cụ thể hóa bằng các Kế hoạch hoạt động, Chương trình cụ thể; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực hoạt động của đơn vị trước những thời cơ và thách thức trong giai đoạn tới.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các danh hiệu cho tập thể, cá nhân thuộc Nhà xuất bản Tư pháp có thành tích trong công tác năm 2020.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
 
 
 
 
N.Dung - Trung tâm Thông tin
Nguồn: moj.gov.vn
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT