Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà xuất bản Tư pháp: Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020

11/01/202

Chiều ngày 08/01/2021, Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, các đồng chí Phó Giám đốc, cùng toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị.

Trong năm 2020, với sự lãnh đạo sát sao của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, sự nỗ lực, đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban Lãnh đạo, viên chức, người lao động, Nhà xuất bản Tư pháp đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức triển khai nhiệm vụ công tác, giảm thiểu chi phí hành chính, chủ động kết nối, gắn bó chặt chẽ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Bộ. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, trong năm 2020, Nhà xuất bản Tư pháp đã thực hiện và được Cục xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký 384 đề tài (năm 2019 là 270 đề tài). So với năm 2019, số lượng trang bản thảo tăng nhiều và đa dạng về khổ sách. Hiện tại, số lượng bản thảo đang trong quy trình biên tập, đọc duyệt trước khi giao file in khoảng 45 bản thảo, với nội dung thể hiện sâu sắc, toàn diện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Tư pháp bảo đảm chặt chẽ về nội dung, phong phú về thể loại, không có xuất bản phẩm nào thuộc diện phải đình chỉ phát hành hoặc bị thu hồi, chỉnh sửa trước khi phát hành. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ chính trị được Bộ, ngành Tư pháp giao, Nhà xuất bản Tư pháp đã đổi mới, nâng cao chất lượng, hình thức và cung cấp kịp thời, đầy đủ các loại giấy tờ hộ tịch, sổ hộ tịch, phiếu lý lịch tư pháp, qua đó góp phần phục vụ tốt yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp. Các mặt công tác của Nhà xuất bản Tư pháp không ngừng ổn định, phát triển, góp phần vào sự phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp, cũng như bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được quan tâm triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh của Nhà xuất bản Tư pháp. Nội bộ đơn vị đoàn kết, nghĩa tình, quyết tâm đổi mới, không ngừng sáng tạo, gắn bó mật thiết với các hoạt động chung của Bộ, ngành; đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động được bảo đảm, nâng cao.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, vị thế, uy tín của đơn vị trong mối quan hệ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương được củng cố, tăng cường. Nhà xuất bản Tư pháp vinh dự được Bộ trưởng Bộ Tư pháp công nhận là Tập thể lao động xuất sắc, được suy tôn, trao tặng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nhiều cá nhân, tập thể nhỏ cũng được Bộ trưởng 02 Bộ tặng Bằng khen về thành tích đạt được trong công tác năm 2020.
Sau khi nghe đại diện Ban Lãnh đạo, Ban chấp hành Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp trình bày Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Báo cáo công khai tài chính và Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020, các đồng chí tham dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất cao với kết quả công tác năm 2020 và nội dung các báo cáo chuyên đề, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối giữa các khâu, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác xuất bản.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, đoàn kết và công sức đóng góp của mỗi công chức, viên chức, người lao động, nhất là trong bối cảnh năm 2020, mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội chịu nhiều tác động tiêu cực do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cũng như trong điều kiện môi trường xuất bản ngày càng cạnh tranh quyết liệt. Đồng chí đề nghị, trong năm 2021, toàn đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, cụ thể hóa các Kế hoạch, chương trình công tác để tổ chức triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, hoàn thiện quy chế, quy trình nội bộ, phù hợp với các văn bản, đề án mới được cơ quan có thẩm quyền ban hành và tình hình thực tế của đơn vị. Chi ủy, Ban Lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công sở; phát huy dân chủ, đoàn kết, nghĩa tình; lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát các mặt công tác, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hơn nữa nội dung, hình thức, số lượng các xuất bản phẩm để tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu của Nhà xuất bản Tư pháp./.
Tổ Quản lý website Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT