Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Xây dựng hệ thống giáo trình cao đẳng nghề luật mang đậm dấu ấn của các cơ sở đào tạo thuộc Bộ

21/12/202

Thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BTP ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Tư pháp và 03 Trường Cao đẳng luật thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp triển khai việc tổ chức bản thảo 14 cuốn giáo trình đào tạo cao đẳng nghề luật. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, Nhà xuất bản Tư pháp và 03 Trường Cao đẳng luật đã tổ chức họp trao đổi, thống nhất công tác biên tập, xuất bản 14 cuốn giáo trình cao đẳng nghề luật sau khi Hội đồng thẩm định xem xét, cho ý kiến chính thức. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: TS. Hồ Quang Huy - Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp, TS. Hoàng Xuân Châu - Q.Hiệu trưởng Trường Cao đẳng luật miền Bắc, ThS. Võ Khắc Hoan - Q.Hiệu trưởng Trường Cao đẳng luật miền Trung, TS. Nguyễn Văn Phụng - Q.Hiệu trưởng Trường Cao đẳng luật miền Nam, cùng các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, khoa có liên quan.

Theo Quyết định số 1018/QĐ-BTP, việc xây dựng, xuất bản 14 giáo trình đào tạo cao đẳng nghề luật được thực hiện trong năm 2020. Với quyết tâm và trách nhiệm được giao, các Trường Cao đẳng Luật của Bộ đã nghiên cứu, biên soạn và thành lập Hội đồng khoa học để thẩm định, cho ý kiến đối với từng cuốn giáo trình trên cơ sở bám sát khung chương trình, mục tiêu, đối tượng đào tạo, bảo đảm các yêu cầu về nội dung (tính chính xác, tính hệ thống, tính khoa học, tính sư phạm và thực tiễn), cũng như bám sát tiến độ để hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ.

Với uy tín, trách nhiệm của một nhà xuất bản chuyên ngành luật, Nhà xuất bản Tư pháp xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cùng với các Trường trao đổi, thảo luận và thống nhất giải pháp, cách thức hoàn thiện nội dung giáo trình, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, cần lưu ý trong quá trình phối hợp biên tập, xuất bản giáo trình cao đẳng luật. Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Lãnh đạo các đơn vị thể hiện mong muốn và tin tưởng sự phối hợp hiệu quả, tích cực giữa Nhà xuất bản Tư pháp với 03 Trường Cao đẳng luật là yếu tố quan trọng giúp xây dựng thành công hệ thống giáo trình hệ cao đẳng nghề luật với hình thức và nội dung mang đậm dấu ấn về chất lượng đào tạo cao đẳng luật của Bộ Tư pháp.

Trên tinh thần trách nhiệm chung đối với nhiệm vụ được Bộ, ngành Tư pháp giao, Nhà xuất bản Tư pháp và 03 Trường cao đẳng luật của Bộ đã thông qua biên bản làm việc, thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến nội dung, tiến độ, quy trình biên tập, đọc duyệt, đăng ký xuất bản 14 cuốn giáo trình trong thời gian tới./.
Tổ Quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT