Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Trao tặng 10 Tủ sách pháp luật cho ngành Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên

03/12/202

Ngày 01/12/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2021 và Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Theo Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên yêu cầu quá trình tổ chức thi hành án dân sự phải chú trọng việc vận động, giáo dục, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án và giảm việc tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự.

Nhân dịp tham dự Hội nghị nêu trên của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, từ nguồn huy động kinh phí hỗ trợ của doanh nghiệp, đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp đã trao tặng 10 Tủ sách pháp luật cho các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh, với hy vọng sẽ giúp cán bộ cơ quan thi hành án và các bên liên quan trong hoạt động thi hành án hiểu được đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình, từng bước nâng cao ý thức chấp hành, thực thi các bản án, quyết định của Tòa án, trọng tài được kịp thời, nghiêm minh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên hoan nghênh sự chủ động của Cục Thi hành án dân sự tình và cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà xuất bản Tư pháp, cũng như đơn vị tài trợ trong việc bổ sung các sách pháp luật kịp thời, thiết thực, phù hợp, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 33-CT/TƯ ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.
 
Phòng Quản lý‎ phát hành - Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT