Hôm nay, Thứ năm ngày 01 tháng 06 năm 2023

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Thống nhất phối hợp xuất bản sách pháp luật phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

25/11/202

Với mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, chiều ngày 23/11, tại trụ sở Nhà xuất bản Tư pháp, Vụ Pháp chế thuộc Ủy ban dân tộc của Chính phủ đã làm việc với Nhà xuất bản Tư pháp để thảo luận, thống nhất công tác phối hợp xuất bản sách pháp luật phục vụ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Hoàng Đức Thành, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thuộc Ủy ban dân tộc; Hồ Quang Huy, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp; Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tư pháp và đại diện Lãnh đạo các Phòng, Ban có liên quan.

Tại buổi làm việc, đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế Hoàng Đức Thành đã sơ lược đánh giá một số kết quả nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 314/KH-UBDT-BTP ngày 17/3/2020 về phối hợp thực hiện công tác giữa Ủy ban dân tộc và Bộ Tư pháp năm 2020, trong đó đặc biệt là giữa Vụ Pháp chế và Nhà xuất bản Tư pháp đã phối hợp triển khai xuất bản 03 xuất bản phẩm trong năm 2020, nổi bật trong số đó là cuốn sách “Sổ tay Phổ biến pháp luật dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (Song ngữ Việt - Khmer)” nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành, đồng bào Khmer. Đồng chí Vụ trưởng cũng đề nghị trong thời gian tới, Vụ Pháp chế và Nhà xuất bản Tư pháp tiếp tục phối hợp xuất bản sách pháp luật để góp phần thực hiện thành công Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2021” (Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ) và Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Thay mặt Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Giám đốc Hồ Quang Huy trân trọng cảm ơn Vụ Pháp chế thuộc Ủy ban dân tộc thời gian qua đã dành sự tin tưởng, tích cực phối hợp cùng với Nhà xuất bản Tư pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng là tăng cường xuất bản các xuất bản phẩm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là sách pháp luật song ngữ (tiếng Việt - tiếng dân tộc). Trên cơ sở kết quả đạt được, Nhà xuất bản Tư pháp và Vụ pháp luật thuộc Ủy ban dân tộc cần chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung chi tiết ngay từ những tháng đầu năm 2021, trong đó xác định cụ thể trách nhiệm, thời hạn và cách thức triển khai đối với từng đầu công việc. Nhà xuất bản Tư pháp cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế để kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh liên quan, đảm bảo công tác biên tập, đọc duyệt, hiệu đính (đối với sách song ngữ), in, phát hành các xuất bản phẩm đúng theo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

Các đồng chí tham dự buổi làm việc cũng đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể cần tập trung triển khai trong năm 2021 với mong muốn sẽ góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban dân tộc và Bộ Tư pháp, từ đó đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.
Phòng Kế hoạch - Sản xuất, Nhà xuất bản Tư pháp
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT