Hôm nay, Thứ ba ngày 27 tháng 09 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Chi bộ NXB Tư pháp: Góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII

13/11/202

Sáng ngày 11/11/2020, Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, các đồng chí trong Chi ủy, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp. Đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị rất công phu, bài bản, có quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong kỳ Đại hội này, Đảng ta đã xác định định hướng lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không chỉ trong nhiệm kỳ mà cả tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và 2045, gắn với 02 cột mốc chính trị quan trọng là 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập Nước với nhiều luận điểm mới quan trọng lần đầu tiên được đề cập trong Văn kiện Đại hội của Đảng.

Sau khi xem video motion graphic về những điểm mới nổi bật trong dự thảo  văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được các đồng chí đảng viên phân tích, đánh giá, trao đổi, góp ý, cũng như trình bày ý kiến được tổng hợp từ ý kiến góp ý của viên chức, người lao động, quần chúng trong đơn vị, qua đó góp phần làm sâu sắc, hoàn thiện hơn các nội dung như: Những vấn đề chung trong các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng như chủ đề, phương châm chỉ đạo, mục tiêu, những dấu ấn nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; Vấn đề về văn hóa, xã hội, con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; vấn đề phát huy dân chủ trong trong Đảng, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân... Trước đó, Chi ủy Nhà xuất bản Tư pháp đã yêu cầu các đảng viên là Trưởng các phòng, ban, trung tâm tổ chức họp toàn thể cán bộ, quần trong trong mỗi phòng, ban, trung tâm để cùng nhau thảo luận, tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo các Văn kiện.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Hồ Quang Huy đã khái quát ý kiến góp ý đầy tâm huyết, trách nhiệm và trí tuệ của các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, của các đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp, đồng thời khẳng định các ý kiến phát biểu sẽ được Chi ủy tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời gửi về Đảng ủy Bộ Tư pháp theo quy định./.
Tổ Quản lý Website Nhà xuất bản Tư pháp
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT