Hôm nay, Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2020

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” thành công tốt đẹp

14/05/202

Ngày 12/5, Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp. Về phía Nhà xuất bản Tư pháp có đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Trần Mạnh Đạt, Phó Giám đốc kiêm Tổng Biên tập; đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc, Chủ tịch công đoàn và cùng toàn thể các công đoàn viên của Nhà xuất bản Tư pháp.

Đại hội Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Tư pháp là sự kiện chính trị của người lao động và tổ chức Công đoàn Nhà xuất bản để quyết định những vấn đề quan trọng của Công đoàn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đánh giá khách quan những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, đề ra chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Công đoàn hoàn thành tốt trách nhiệm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động, là cầu nối giữa Chi ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản với người lao động. Công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, lao động được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt; các hoạt động phong trào công đoàn tổ chức sôi nổi, chất lượng, hiệu quả, thu hút đông đảo công đoàn viên tham gia. Công tác bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú cho Chi bộ bồi dưỡng kết nạp Đảng được quan tâm thường xuyên.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác, nhưng hoạt động công đoàn của Nhà xuất bản Tư pháp còn một số hạn chế như các phong trào thi đua đôi khi chưa gắn kết chặt chẽ với hoạt động đặc thù là đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện, Đại hội đề ra các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù hợp với yêu cầu phát triển của Bộ, Ngành và Nhà xuất bản Tư pháp.

Thay mặt Chi ủy, Ban Lãnh đạo Nhà xuất bản Tư pháp, đồng chí Hồ Quang Huy đánh giá cao những đóng góp của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014 -2019. Hoạt động của Công đoàn được tổ chức bài bản, hiệu quả trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản; tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sắc đối với công tác xây dựng thể chế đặc biệt là các quy trình, quy chế liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người lao động và chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng lương, thi đua, khen thưởng. Tại Đại hội, đồng chí Hồ Quang Huy đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ tới cần nhân rộng các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chuyên môn và điều kiện của Nhà xuất bản Tư pháp bảo đảm thiết thực, hiệu quả; Nắm bắt sâu sắc, kịp thời tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên để phản ánh với Chi ủy, Ban Lãnh đạo giải quyết thỏa đáng; Là “cầu nối” lan tỏa các chủ trương, chính sách của Bộ Tư pháp và Nhà xuất bản Tư pháp tới từng công đoàn viên.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đánh giá cao và ghi nhận những kết quả Ban Chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đạt được. Trong đó, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, điều này tạo nên sức mạnh giúp Nhà xuất bản Tư pháp vượt qua khó khăn để phát triển bền vững; Ban chấp hành phối hợp hiệu quả với Chi ủy, Lãnh đạo đơn vị để chăm lo, bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên và người lao động; Bên cạnh các hoạt động của Công đoàn cơ sở, Lãnh đạo Nhà xuất bản và Công đoàn Nhà xuất bản còn tích cực phối hợp với Công đoàn Bộ trong việc chăm lo đời sống với một bộ phận công chức trẻ còn gặp khó khăn của Bộ và các hoạt động thiện nguyện do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động.
Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đồng chí Phan Thị Hồng Hà đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục phát huy những thế mạnh, đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội; tiếp tục phối hợp với Chi ủy, Lãnh đạo Nhà xuất bản làm tốt công tác chăm lo đời sống, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho Bộ và Nhà xuất bản Tư pháp. Trong thời gian tới,  Công đoàn Nhà xuất bản Tư pháp duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ Công đoàn Bộ Tư pháp, các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, thiện nguyện.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí gồm đồng chí Quách Văn Dương, Đào Thị Hồng Nhung, Nguyễn Văn Huy, Lê Diệu Hương, Hoàng Thị Oanh. Đại hội cũng bầu ra 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội:
Tổ Website Nhà xuất bản Tư pháp
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT