Hôm nay, Thứ hai ngày 05 tháng 12 năm 2022

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

THÔNG TIN ẤN PHẨM

Luật học Việt Nam - Những vấn đề đương đại (sách chuyên khảo)Tác giả: Trường Đại học Luật Hà Nội

Khổ sách: 16x24

Số trang: 1236

Giá bán:

Giới thiệu tóm tắt tác phẩm:

ẤN PHẨM CÙNG THỂ LOẠI

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT