Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức Tọa đàm “Đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp trong cơ chế mới - Cơ hội và thách thức”

05/07/202

Ngày 29/12/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 3093/QĐ-BTP về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Nhà xuất bản Tư pháp giai đoạn 2023 - 2025. Căn cứ Quyết định này, Nhà xuất bản Tư pháp từ đơn vị sự nghiệp nhóm 2 (tự bảo đảm chi thường xuyên) chuyển lên đơn vị sự nghiệp nhóm 1 (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư). Ngày 01/7/2024, tại tỉnh Quảng Ninh, Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức thành công Tọa đàm “Đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp trong cơ chế mới - Cơ hội và thách thức”. Tọa đàm diễn ra vô cùng sôi nổi với nhiều ý kiến mang tính xây dựng cao, thể hiện ý chí, quyết tâm, sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tư pháp trong cơ chế mới.

Đồng chí Trần Mạnh Đạt - Giám đốc kiêm Tổng biên tập
Nhà xuất bản Tư pháp chủ trì Tọa đàm
Dẫn đề Tọa đàm, Đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp đã nêu và phân tích một số thách thức và nguyên nhân của những hạn chế về hoạt động của Nhà xuất bản trong thời gian qua. Đồng thời, Báo cáo dẫn đề xác định những định hướng cơ bản và các giải pháp nhằm đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư pháp thời gian tới.
Đồng chí Quách Văn Dương, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Tư pháp trình bày
Báo cáo dẫn đề tại Tọa đàm

Đồng chí Trương Thị Thu Hà -
Phó Giám đốc kiêm Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản
Tư pháp phát biểu tại Tọa đàm
Tại Tọa đàm, các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Nhà xuất bản Tư pháp trình bày báo cáo tham luận về những vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết đối với công tác tổ chức, tài chính, biên tập, kế hoạch, phát hành của Nhà xuất bản Tư pháp.
Đồng chí Nguyễn Việt Anh, Phó Trưởng Phòng Tổng hợp - Hành chính trình bày báo cáo tham luận “Quy định về cơ chế tự chủ, tổ chức, bộ máy, số lượng người làm việc của Nhà xuất bản Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tư pháp”
Đồng chí Vương Thị Liễu, Trưởng Ban Biên tập trình bày báo cáo tham luận “Một số cơ chế, chính sách mới để thu hút số lượng bản thảo; đổi mới công tác biên tập nhằm bảo đảm số lượng xuất bản  phẩm phục vụ công tác phát hành của Nhà xuất bản Tư pháp”
Tọa đàm là cơ hội để viên chức, người lao động trong đơn vị trình bày những ý kiến, quan điểm, đóng góp giải pháp thiết thực nhằm xây dựng và phát huy tốt hơn nữa những thuận lợi, thời cơ, đồng thời giải quyết một số thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, khi vị thế của Nhà xuất bản ngày càng được nâng cao.
 
Toàn cảnh buổi Tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Trưởng Phòng Quản lý phát hành trình bày báo cáo tham luận “Đổi mới cơ chế, chính sách đối với hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Nhà xuất bản và định hướng đối với công tác truyền thông”
Đồng chí Đặng Vinh Quang, Trưởng Phòng Kế hoạch Sản xuất phát biểu ý kiến
thảo luận tại Tọa đàm
Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Mạnh Đạt - Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp, Tọa đàm “Đổi mới hoạt động của Nhà xuất bản Tư Pháp trong cơ chế mới - Cơ hội và thách thức” đã diễn ra thành công tốt đẹp. Những kết luận của đồng chí Trần Mạnh Đạt tại Tọa đàm thể hiện sự quyết tâm đổi mới của Nhà xuất bản Tư pháp nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đã được đặt ra trong thời gian tới.
Thu Hoài
 
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT