Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

CHI BỘ NHÀ XUẤT BẢN TƯ PHÁP SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “GIỚI THIỆU CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG QUAN HỆ VỚI NƯỚC NGOÀI”

04/07/202

Ngày 21/6/2024, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giới thiệu các quy định mới về quản lý cán bộ, đảng viên trong quan hệ với nước ngoài”. Báo cáo viên tại buổi sinh hoạt là đồng chí Nguyễn Hữu Huyên - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Trần Mạnh Đạt - Bí thư Chi bộ, Giám đốc kiêm Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp; các đồng chí trong Chi ủy cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ và cán bộ hành chính của các phòng, ban thuộc Nhà xuất bản Tư pháp.

Sinh hoạt chuyên đề là một trong những hoạt động định kỳ của Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp nhằm phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, nghị quyết, các văn bản của Đảng đối với toàn thể đảng viên trong chi bộ. Đây là hoạt động được Chi ủy Nhà xuất bản Tư pháp hết sức quan tâm và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả trong thời gian qua.
Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, vấn đề quan hệ quốc tế được đặt ra trong nhiều tình huống, hoàn cảnh khác nhau, đòi hỏi sự khéo léo, linh hoạt nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc. Điều này đã được khẳng định qua chính sách đối ngoại của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối “ngoại giao cây tre”. Buổi sinh hoạt chuyên đề giúp mỗi viên chức, đảng viên trong Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn những quy định của Đảng về quản lý cán bộ, đảng viên trong quan hệ với nước ngoài.
Toàn cảnh Buổi sinh hoạt chuyên đề
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Hữu Huyên đã trình bày một số nội dung liên quan tới vấn đề quản lý cán bộ, đảng viên trong quan hệ với nước ngoài để góp phần nâng cao nhận thức của viên chức, đảng viên của Nhà xuất bản Tư pháp trong việc ý thức đầy đủ về trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, hợp tác quốc tế, đảm bảo chính trị nội bộ. 
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Huyên trình bày báo cáo chuyên đề
Buổi sinh hoạt chuyên đề đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều ý kiến hỏi đáp đã được nêu ra tại buổi sinh hoạt nhằm hiểu rõ hơn các quy định của Đảng và Nhà nước cũng như tạo sự thống nhất trong triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Chi bộ Nhà xuất bản Tư pháp sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình sinh hoạt chuyên đề nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của sinh hoạt Chi bộ./.
                                                                                   Thu Hoài
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT