Hôm nay, Chủ nhật ngày 14 tháng 07 năm 2024

Kỉ niệm thành lập Nhà xuất bản Tư pháp

Liên kết website

Bộ trưởng Lê Thành Long giữ chức Phó Thủ tướng

06/06/202

Chiều 6/6, Quốc hội thống nhất phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại phiên họp, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau: có 469 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96.30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (96.10% tổng số ĐBQH).
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày Quốc hội biểu quyết thông qua.
Lãnh đạo Chính phủ hiện gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 4 Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang và Lê Thành Long.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TÂN PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG
- Họ và tên: Lê Thành Long
- Ngày sinh: 23/09/1963
- Quê quán: phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
- Ngày vào Đảng: 6/4/1991
- Trình độ học vấn: Tiến sĩ Luật học
- Lý luận chính trị: Cao cấp
- Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2020, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2021; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2009, 2015, 2018, 2019.

Tóm tắt quá trình công tác của Phó Thủ tướng Lê Thành Long
- 11/1987 - 11/1990: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp
- 12/1990 - 11/1991: Cán bộ Ban Thư ký Ủy ban sông Mekong quốc tế (tại Bangkok, Thái Lan)
- 12/1991 - 4/1993: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)
- 4/1993 - 9/1995: Học Thạc sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Calgary (Canada)
- 9/1995 - 12/1996: Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)
- 1/1997 - 10/1999: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Hà Nội, Việt Nam)
- 10/1999 - 3/2003: Học Tiến sĩ Luật tại Đại học Tổng hợp Nagoya (Nhật Bản)
- 4/2003 - 12/2008: Chuyên viên, từ 1/2004 là chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ 6/2004 là Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp. Từ 12/2003 là Phó Bí thư Chi bộ và từ 3/2004 là Bí thư Chi bộ Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp
- 12/2008 - 10/2011: Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp. Từ 9/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010-2015
- 10/2011 - 3/2014: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp (từ 20/10/2011 đến 1/7/2012 kiêm Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp)
- 3/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
- 10/2015 - 4/2016: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp
- 4/2016 - 1/2021: Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- 1/2021 - 6/2024: Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
- Ngày 6/6/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ
2021-2026
Nguồn: moj.gov.vn   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Xem thêm »

ĐỐI TÁC LIÊN KẾT